Zostań darczyńcą

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o darowizny na nr konta

83 2130 0004 2001 0866 4658 0001, tytułem: „Na działalność statutową fundacji”.